Gebruikerslogin

Nieuwsbrief

Je rechten als bus- en touringcarpassagiers

Je rechten als bus- en touringcarpassagiers

Sinds 1 maart 2013 is Euopese verordening nr. 181/2011 van toepassing in de hele EU. Die verordening zorgt ervoor dat bus- en touringcarpassagiers dezelfde basisrechten genieten als trein-, luchtvaart- en scheepsreizigers.De Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid ziet er in ons land op toe dat de verordening correct wordt toegepast op geregeld vervoer van en naar ons land.

Korte samevatting van je rechten:
Er moet degelijke informatie beschikbaar zijn voor alle passagiers, zowel voor als tijdens de reis. In vertrekhallen en op het internet moet ook algemene informatie beschikbaar zijn over passagiersrechten.
Bij overboeking, annulering of vertraging van meer dan 2 uur wordt de volledige ticketprijs of het vervoer via een alternatieve route terugbetaald.Wanneer het bedrijf geen keuze heeft geboden tussen terugbetaling of een alternatieve route geldt bovendien een bijkomende compensatie van 50% van de ticketprijs.Bij annulering of lange vertraging moet er passende bijstand zijn voor passagiers. Ook bij overlijden, letsel, verlies of beschadiging van de bagage moet het bedrijf een compensatie voorzien. De bus- en touringcarbedrijven moeten ook een klachtenprocedure opzetten.

Ongevallen

Je hebt recht op:

  • een financiële vergoeding van maximum € 220.000 per passagier en € 1200 per stuk bagage (tenzij de lidstaten dit bedrag verhoogd hebben);
  • bijstand onder de vorm van onderdak, voedsel, kleding, vervoer en facilitering van eerste hulp. De kosten voor onderdak mogen beperkt worden tot € 80 per nacht per passagier en tot 2 nachten.

 

Annulering of vertraging

Bij overboeking, annulering of vertraging van meer dan 2 uur

  • Je hebt de keuze tussen de voortzetting van je reis langs een andere route en de terugbetaling van je vervoersbewijs en een gratis terugreis naar je vertrekpunt. 
  • Geeft de vervoerder jou die keuze niet, dan heb je recht op een schadevergoeding gelijk aan 50 % van je vervoersbewijs. 
  • Je hebt recht op informatie over- de verwachte vertrektijd en eventueel alternatieve aansluitingen. 

 

Bij annulering of een vertraging van minstens 90 minuten bij een reis van meer dan 3 uur

Je hebt recht op

  • bijstand: snacks, maaltijden en verfrissingen in verhouding tot de wachttijd; 
  • indien nodig een hotelkamer en het vervoer ernaartoe, tenzij bij overmacht ten gevolge van weersomstandigheden die de veiligheid in het gedrang brengen. 
  • De kosten voor het onderdak mogen beperkt worden tot € 80 per nacht per passagier en tot 2 nachten. 

 

Controle-instantie

Ben je ontevreden met de behandeling van je klacht door de vervoer- der, dan kan je contact nemen met de handhavingsinstantie (road.passengersrights@mobilit.fgov.be).

 

 

De hele verordening vind je hier:

http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/181-2011%20%28NL%29.pdf?language=nl

Het Europees centrum voor de consument heeft ook een brochure uitgegeven met de beknopte samenvatting: http://www.eccbelgie.be/problemen-op-vakantie-ecc-brochure-gidst-je-naar-een-oplossing-s72191.htm
Home