Gebruikerslogin

Nieuwsbrief

Ombudsdienst voor de jonge reiziger

Thema: 
Ombudsdienst voor de jonge reiziger

De 10 knelpunten van reizende jongeren die in 2015 werden behandeld via de ombudsdienst van Wegwijzer vzw zijn: 

 

1) Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.be) verstrekt soms foute, achterhaalde info i.v.m. de nodige reisdocumenten.

www.diplomatie.be van Buitenlandse Zaken is dè referentiesite voor de nodige reisdocumenten voor Belgen.

Wegwijzer stelde vast dat deze officiële website echter soms foute/achterhaalde info geeft.
Dat heeft serieuze gevolgen voor de reiziger: ofwel heeft hij de nodige documenten niet bij zijn vertrek, ofwel heeft hij onnodig kosten en moeite gedaan voor documenten die eigenlijk niet hoeven.

Wegwijzer laat Buitenlandse Zaken telkens weten wanneer ze een fout vinden op www.diplomatie.be
Zo liet Wegwijzer BuZa in 2015 onder andere weten dat
- de info voor reizen naar Senegal achterhaald was: een visum was niet langer nodig!
- een Iraans visum on arrival 30 dagen geldig is en niet 15 dagen.
- Belgen voortaan ook in aanmerking komen voor een e-visum voor India.

BuZa besliste om Wegwijzer als een partner te beschouwen bij het updaten van hun website en zet voortaan Wegwijzer steeds in kopie wanneer er wijzigingen worden gemeld aan de Belgische consulaten.

Updates worden aangebracht en naar communicatiedienst van buza gestuurd om info op website http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten/ aan te passen.

Krijgen voortaan ook kopie:

 • Filip D'huyvetter, wegwijzer, die ons attent maakt op veranderende inreisvoorwaarden - waarvoor onze grote dank
 • de consuls verbonden aan de Belgische ambassade/consulaat bevoegd voor het land waarvoor de inreisvoorwaarden worden geupdate.2) Gemeenten hebben verschillende criteria om een tweede paspoort te geven.

De info over de criteria om en tweede paspoort te krijgen, verschilt (licht) per gemeente.
Sommige gemeenten stellen als noodzaak dat de reden werkgerelateerd is (bijv. Willebroek). Andere gemeenten hebben het ook over de voorbereiding van een wereldreis (bijv. Kortrijk).
Sommige gemeenten stellen dat de toestemming van Buitenlandse Zaken nodig is (bijv. Willebroek). Ook de geldigheidsduur van een tweede paspoort staat soms verkeerd aangegeven op de gemeentelijke websites. De geldigheidsduur is, zoals bij een eerste paspoort, 7 jaar.
Ook Visumcentrale.be geeft verkeerdelijk aan dat een tweede paspoort maar 2 jaar geldig zou zijn.

Navraag van Wegwijzer bij Buitenlandse Zaken leert dat de gemeente zelf mag beslissen of ze een tweede paspoort geeft!

De officiële info is als volgt:

Een tweede paspoort komt tegemoet aan de reisnoden van intensieve reizigers, in het bijzonder in de beroepssfeer.

Een tweede paspoort wordt alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen:
1. Om te reizen met een paspoort terwijl het andere paspoort wordt gebruikt voor de aanvraag van visa van een ander land. Of om tegelijk visa bij ambassades van verschillende landen te vragen, bij voorbeeld bij de voorbereiding van een 'wereldreis'.
Met name meerdere (werkgerelateerde) reizen waarbij het eerste paspoort enkele dagen (meer dan 5 dagen) op de ambassade moet blijven omwille van de visa. Als er in de eerste reispas geen 5 lopende visa afgegeven in het afgelopen jaar, moet de FOD Buitenlandse Zaken toestemming geven om een tweede paspoort af te leveren. Als er in de eerste reispas minstens 5 lopende visa staan die afgeleverd werden binnen het afgelopen jaar, is die toestemming van de FOD niet nodig.
2. als je reizen maakt naar landen met onderling gevoelige, gespannen relaties (conflictlanden). Ook dit tweede paspoort kan pas afgeleverd worden na toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken.

Dit tweede paspoort staat volledig los van het eerste exemplaar. Het betreft een nieuw paspoort met een andere afgiftedatum.

Om een tweede paspoort aan te vragen, breng je mee:
1. een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een tweede paspoort gericht aan het gemeentebestuur (via de dienst 'bevolking' of 'burgerzaken'). De aanvraag moet een opsomming van de namen van de verschillende landen van bestemming bevatten.
Voor toeristische redenen stel je zelf deze aanvraag op. Is het tweede paspoort voor je werk vereist, dan moet de aanvraag opgesteld worden door de werkgever.
2. een attest van minstens één ambassade of consulaat van een land van bestemming waaruit blijkt dat voor een visumaanvraag het originele paspoort (en niet een kopie) meer dan 5 werkdagen op de ambassade of het consulaat moet blijven of je hebt op je paspoort minstens vijf visa staan die in het afgelopen jaar werden afgegeven.
De motivering moet altijd uitgaan van een fundamentele noodzaak om een tweede paspoort te hebben om bepaalde reizen te maken en mag zich niet beperken tot de verwijzing naar het praktisch, bijkomend gemak van een extra paspoort.

Een tweede paspoort kan ook aangevraagd worden als in het huidige paspoort een stempel staat van een land dat in conflict is met een ander land waar u naartoe reist.

Wie twee paspoorten heeft, moet erop letten steeds met hetzelfde paspoort éénzelfde land in- en uit te reizen. De voorlegging van het verkeerde paspoort aan de plaatselijke overheid, kan je in ernstige problemen brengen.

 

3) Probleem met dekking verlies/diefstal door reisverzekeringen door noodzaak om cash mee te nemen naar Griekenland. 


Doordat geldautomaten in Griekenland in de zomer van 2015 geen geld meer verschaften of de kans daartoe althans groot was, werden reizigers erop gewezen dat ze het voorziene geld nodig tijdens hun reis in Griekenland in contant geld moesten meenemen.
"Neem voldoende cash mee op vakantie naar Griekenland!"

Dat verhoogde het risico om een aanzienlijk bedrag, zelfs eventueel al je geld, te verliezen of gestolen te worden.
Voor jongeren, die over weinig middelen beschikken, een ernstige aderlating en een probleem.

Wegwijzer stelde zich de vraag of reisverzekeringen hierop konden reageren door de dekking verlies/diefstal van contant geld' op te trekken voor Griekenland.

In Nederland werd vrij snel op deze manier gereageerd op dit feit. We vroegen ons af of dit ook in België het geval was.

Wegwijzer legde de vraag voor aan Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeraars.

Van Wauthier Robyns, de directeur van Assuralia, kregen we het antwoord dat Allianz Global Assistance, een grote speler, dergelijke schikkingen genomen had.

Xavier Van Caneghem van Europ Assistance reageerde dan weer dat zijn bedrijf 'geld ter beschikking stelt na een diefstal'.

 

4) Onofficiële, oplichterige website voor een ETA-visum voor Sri Lanka.

https://srilanka-eta-visas.com/index.php is een website die eruit ziet als de officiële site om je ETA-visum voor Sri Lanka aan te vragen.

Maar het is in wezen de site van een Brits agentschap dat voor een hoge prijs (60 $ extra per visum) zo'n ETA-visum voor jou aanvraagt.

Reizigers hebben dat niet door, zoals in dit geval:
"Hoeveel kost een visum Sri Lanka nu eigenlijk? De website van de ambassade vermeldt 30 USD/persoon, maar je moet het nu blijkbaar elektronisch aanvragen (ETA), en die website meldt dat er nog een "processing fee" van 90 USD is. Zou die "fee" dan per persoon zijn, of per dossier? Anders zouden de visakosten voor SL voor een gezin van 4 wel erg duur zijn (90+30)*4
Iemand recente ervaringen hiermee?"

De website balanceert op de rand van eerlijkheid en oplichterij.
Ze geven zelf toe dat ze geen officiële site zijn en zelfs niet gelinkt zijn met de overheid. Dat ze enkel een agency zijn. Maar hun site ziet er dan wel weer officieel uit, met die vlag en zo...

Hoe dan ook, zelfs als agency/visumbureau zijn ze serieus duur. 60 $ per visum extra rekenen is niet niets. Dus toch wel minstens op de rand van de oplichterij, alles samen.
De Visumcentrale rekent bijvoorbeeld, incl. BTW: Consulaire kosten €26,00, VisumCentrale kosten: €36,30.

De officiële site om een ETA-visum aan te vragen is http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/fees.jsp Daar zie je de gebruikelijke 30 $ wanneer je het toeristische visum op voorhand aanvraagt. Er staat nog een andere prijs, m.n. 35 $ voor het visum on arrival.

We stuurden het bedrijf achter de website volgend bericht:

"
Dear people of https://srilanka-eta-visas.com
We believe that your website looks uncomfortably official, while it is not official at all.
We also believe that the $60 extra you charge for a Sri Lankan ETA visa is far too expensive.

Visa agencys do this for half that price, which is the usual fee, e.g. www.visumcentrale.be
They charge € 26 consular fee + € 36,30 charge for their work.

We know that you admit on your website that 'We are not affiliated to the UK government, the Sri Lankan government or any government body. We act as agents for your visa application.'
But this is not obvious for all visitors.
The benefits you offer are not of that kind that they are worth that big amount.

We would appreciate it if your website were more explicit.
"

En we kondigden de scam aan op de Wegwijzer-website.5) Meldingsgplicht Couchsurfing en Airbnb

 

 

 

 

 

6) Onredelijk hoge prijs voor dikker paspoort

Kostprijs dik paspoort (64p ipv 32)

1.     vraag

"waarom kan een paspoort met extra bladzijden (64 i.p.v. 32) enkel aangevraagd worden tegen de hoge prijs van € 240 + taksen m.a.w. de prijs die wordt aangerekend voor een spoedprocedure.
Nu de paspoorten 7 jaar geldig zijn zou het toch moeten kunnen dat hier een normaler tarief wordt gehanteerd, bv. één dat overeenstemt met de kosten voor de extra bladzijden, en niet de prijs die geldt voor een spoedprocedure."

2.     Situatie:

De prijs van het paspoort bestaat uit een 

 • federale belasting,
 • aanmaak- en leveringskosten (die hoger liggen als het
  • paspoort aangevraagd wordt met spoedprocedure
  • om een paspoort van 64 pagina's gaat in plaats van 32 pagina's voor het gebruikelijke model
 • gemeentetaksen (als het paspoort op een gemeentebestuur aangevraagd wordt)

(bron: http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/prijs_paspoorten_tcm314-122220.pdf)

3.     Ondernomen stappen:

telefoon naar Binnenlandse zaken, dienst Paspoorten en reistitels (via +32 2 501 81 11)
en (mevr. Colen 02 501 87 29   / mr decleck 02 501 86 67)

vragen:

 • Wie bepaalt de prijs?
  • Gymalto -zetes (producent): sinds vorig jaar nieuw contract. Via FOD (5 jaar - tot 1 mei 2019!)
 • Waarom liggen de bijkomende aanmaak- en leveringskosten zo hoog? (3,6x hoger)
  • Enkel in spoedprocedure verkrijgbaar
  • Kost meer omdat machine moet worden ingesteld (twijfel)
  • Extra pagina's
 • Wat bepaalt de prijs van een dik paspoort?
  • Het is zo duur omdat het een spoedprocedure is.
  • De consumentenprijs (240 euro) wordt bepaald door kabinet/minister?
  • De prijs die gemeentes betalen aan Zetes ligt wel vast in het contract.
  • Er kan overlegd worden met het kabinet over de prijs.
 • Is het mogelijk om dik paspoort in normale procedure te krijgen (niet in spoed?)
  • Er kan overlegd worden met het kabinet over het aanleveren van een dik paspoort via een normale procedure.

 • Bij wie kunnen we dit aankaarten?
  officiële vraag mailen naar paspoort@diplobel.fed.be + naar kabinet contact.reynders@diplobel.fed.be

Telefoon naar kabinet Reynders  

Vast : 02 501 85 91- E-mail contact.reynders@diplobel.fed.be

Doorgestuurd naar FOD BuZa (dienst paspoorten)

telefoon naar Zetes :  (doet de personificatie op de blanco boekjes en levert af) +32 2 790 38 90
o.a. in Luik (geboorteplaats van Reynders)
van kastje naar muur -geen antwoord (maar productie-bedrukking is in Ruisbroek - 02 331 49 69)

Gemalto (Frans bedrijf) (producent van de blanco boekjes)
(gehacked vóór 2010 door NSa en Britse geheime dienst -volgens Snowdon)

van kastje naar muur- geen antwoord


7) Ongewenste nieuwsbrieven van Vueling

1.     vraag

"eens je bent ingeschreven op de nieuwsbrief van de luchtvaartmaatschappij Vueling, is het onmogelijk om zelf uit te schrijven uit de nieuwsbrief. Er is ook geen mogelijkheid om contact op te nemen hierover omdat er geen emailadres of zo te vinden is op de site. "

 

2.     Situatie:

Vueling maakt het erg makkelijk om je in te schrijven op hun nieuwsbrief.

Onderaan de nieuwsbrief staat geen duidelijke 'unsubscribe':

 

Voeg vueling@news.vueling.com toe aan je adressenboek om zeker te zijn dat je al onze berichten ontvangt.
Als je geen informatie meer wilt ontvangen van Vueling.

We hopen dat dit een interessant bericht voor je was. Als je echter niet meer van dit soort berichten wenst te ontvangen, graag hier aan ons melden.

 

Je kunt het dus enkel melden dat je geen berichten meer wilt ontvangen. Verder ben je afhankelijk van hun goodwill. Intussen wordt je bestookt met tientalen ongewenste emails.

 

3.     Ondernomen stappen:

Wegwijzer nam de proef op de som:

1.       We probeerden ons af te melden via de link op de nieuwsbrief zelf. Als je klikt op 'melden', dan kom je terecht op hun site, waar je je emailadres moet ingeven:

Enkele keren gebeurde er niks bij het klikken op de knop; een enkele keer kregen we het bericht dat de gegevens werden verzonden.

We kregen een mail waarin de afmelding werd bevestigd:

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/CYazSfxl3TpCSDxsfdUe5jaR5qVzSEOkDsqOjYRkfLXU8NKGMaxMPBGkCjXXfvKsvelvyD0nNV5wxiRe7Er5uYnKRAXLz89fYn5fFw7Tci_Vnd14wh4=s0-d-e1-ft#http://static.vueling.com//emails/images/Newsletter/news_img.png

Bevestiging afmelding van nieuwsbrief

Je verzoek tot afmelding van de nieuwsbrief van Vueling en samenwerkende bedrijven voor e-mail is succesvol verlopen. 
Vergeet niet dat... zodra gewenst, je je gewoon weer kunt aanmelden! Als je je niet afgemeld hebt voor de nieuwsbrief of je je bedenkt en beslist om je opnieuw aan te melden, dien je je alleen opnieuw aan te melden en dan ontvang je als eerste al het nieuws en aanbiedingen van Vueling en samenwerkende bedrijven. We willen je meedelen dat je terwijl we de afmelding behandelen je bij uitzondering een e-mail kunt ontvangen die al klaar gemaakt is voor versturen op het moment van je verzoek.

 

Maar: de nieuwsbrieven bleven gewoon verder toekomen. Zelfs na een 4-tal keer herhalen van het bovenstaande.

2.       We namen contact op met de klantendienst (tegen betaling: 0,18 euro per minuut).
Na een lang telefoongesprek was de boodschap duidelijk: "we doen geen moeite voor u";  "U moet maar uw spamfilter instellen" en "er zijn toch zoveel firma's die spam sturen".
We dreigden ermee het ECC in te lichten, waarop de reactie kwam: 'schakel dan ook maar de FBI en de politie in'. Onze klacht werd dus duidelijk niet serieus genomen.

3.       We namen contact op met het ECC, die geduldig naar onze klacht luisterden. Blijkbaar zijn we ook niet de enige die dit meldde, is het niet de enige klacht over Vueling en overtreedt Vueling hiermee de Europese privacywetgeving.

4.     Op aanraden van het ECC schreven we een dreigende klachtenbrief naar het hoofdkwartier van Vueling in Madrid. Het ECC had hiervoor een emailadres: rec.oficiales@vueling.com

Dear sir, madam,

I am a Belgian customer of your company, but I am representing a number of people that have complained to our organization about your newletten unsubsription procedure:

In recent months, I have undertaken several attempts to unsubscribe from your newsletter. This was without succes.
As a matter of fact, I tried about four times and got a message in your website saying that my emailaddress has been previously unsubscribed.
I am however still receiving the newsletter. 

I contacted your customer service office in Belgium, but I got no decent answer. I asked for the removal of my data from your database and their 'solution' was to turn on an ad-blocker in my email-account...

After that, I contacted the European Centre of the Consumer in Brussels. They affirmed that European regulations concerning privacy state that any citizen must retain control of their data. they also confirmed that your unsubscription method does not comply to the European law.
Anybody should be able to remove their own name from the subscription list. The ECC in Brussels was very interested in this case and wants me to keep them updated about the progress in this case.
Anyway: In this case, I feel like I don't have control over my data and my rights are being violated.

Therefore I demand these things:

 • immediate removal of all of my data from your database.
 • the removal of my emailadress on your newsletter subscription list
 • the addition in the footer of the newsletter of a real unsubscibe form

  If these demands cannot be met, I will file an official complaint with the ECC in Belgium, the Centro Europeo del consumidor in Madrid and with the ministry of economy in Spain, that is in charge of the implementation of these European privacy laws by companies.

  I am looking forward to finding a constructive solution!

5.       Dezelfde dag nog kregen we antwoord van Vueling:
Dear customer,

In response to your request and pursuant to Constitutional Law 15/1999, dated 13 December, on the Protection of Data of a Personal Nature (Data Protection Act), I write to you in my capacity as the representative of the company VUELING AIRLINES, S.A., with registered office located in El Prat de Llobregat (Barcelona), at Parque de Negocios Mas Blau II, Pla de l'Estany, 5, to certify that, in conformity with your request, we have proceeded to remove your personal data from our files of data of a personal nature registered in the General Register of the Spanish Data Protection Agency.

In light of the above, and given that our company wishes to diligently respect your  wishes, we hereby inform you that this will be the last communication with you, with the obvious exception of any other communication that may, at this time, have been sent out.

Yours faithfully

Customer Service Department
VUELING AIRLINES S.A.

Your reference number is:

[SR_Number: 1-5042852293]

Please use this reference for future queries about your case, or click reply on this email.

Vueling heft dus enkel mijn emailadres geschrapt en wil verder geen communicatie. Op een volgende mail kregen we geen antwoord meer.

6.       We hebben het resultaat van ons onderzoekje gemeld aan het ECC, dat het verder blijft opvolgen.

 

 

 

 

8) Missen van vlucht wegens het niet doorgeven van vervroegde vluchturen door online ticketshop

9) Niet doorgaan van vlucht wegens staking personeel

10) Vergoeding schade door verzekering bij terroristische aanslag

 

 

 
Home
hier aub niet aan komen